Yoga för olika ändamål

Yogan, som ursprungligen härstammar från Indien är något som kan användas för en rad olika ändamål och syften. Det kan till exempel användas som avslappning och för att minska stress, men kan även användas som en träningsform.

Yoga för koncentration

Yoga är ett alldeles utmärkt verktyg om man vill förbättra sin koncentrationsförmåga. Genom olika typer av andningsövningar och yogaställningar är det lättare att avlägsna de hinder som står i vägen för en ökad koncentration. Den gren inom yogan som behandlar koncentration kallas för pratyahara. 

Yoga för att bli av med smärta

Vill man bli av med eventuell smärta är yoga ett mycket bra verktyg att behandla smärtan med eftersom det mjukar upp muskler och leder på olika sätt. I studier har man till och med visat att ett yogapass på 30 minuter fyra dagar i veckan i en del fall faktiskt kan fungera bättre än smärtstillande mediciner av olika slag. Den avslappnande effekten som yoga har är av betydelse också för att lindra smärta eftersom just smärta ofta är kopplad till stress och andra typer av negativa känslor. 

Yoga för att bli av med låsningar och blockeringar

Har man mycket låsningar och blockeringar och känner att dessa utgör ett hinder i livet och tillvaron är yoga ett bra verktyg för att råda bot på detta. Genom att yoga stärker nervsystemet och balanserar hormonsystemet leder detta till att både psykiska och fysiska blockeringar låses upp, det vill säga inte bara fysiska musklerna blir starka genom yoga utan även de mentala musklerna. Den emotionella balansen blir bättre med yoga eftersom stress som sagt minskar, vilket ofta är det som emotionell obalans beror på.