Hatha Yoga

Det här är en typ av yoga som är dynamisk och lägger stort fokus på de fysiska delarna i sina övningar. Fysisk yoga eftersträvar harmoni genom bland annat kroppsmedvetenhet.

Hatha Yoga är ett begrepp som innefattar all form av fysisk yoga.  Ordets uppbyggnad Hatha och Yoga betyder sol och måne. Genom att utföra yoga balanserar man två motsatta krafter, yin och yang. Det finns många olika varianter av fysiska yogaformer, men det som deras gemensamma mål är balans genom självinsikt.

Krishnamacharya som levde i indien i början av 1900-talet har påverkat de flesta av de fysiska yogaformerna som vi har idag.

Övningarna utförs barfota gärna på en yogamatta som ger bra fäste och ett mjukare underlag. Svala följsamma kläder är bra att ha eftersom man blir varm och övningarna kräver att man kan ta ut sina rörelser.

 Fysiska yogaformer:

  • Ashtanga yoga: Den tuffaste formen av dynamisk yoga. Innefattar en rad fysiskt svåra kroppsställningar och kroppsrörelser som utförs tillsammans med andningsövningar. Tempot är relativt högt för att det ska bli ett flöde i rörelserna.
  • Dynamisk yoga: Är sprungen ur Ashtanga yoga och vidareutvecklad. Räknas som en precisionsinriktad yogaform som även är influerad av Iyengar Yoga och Viniyoga.
  • Power yoga: Kallas ibland för gymyoga eftersom det är en form av yoga som ofta finns med på gymmens passrepertoar. Den här yogan är konditionskrävande och innefattar inte meditativa övningar.
  • Viniyoga: Utvecklades av  Krishnamacharya och kallas även terapeutisk yoga. I den här formen utgår övningarnas sammansättning ifrån utövarnas ålder och hälsotillstånd. Tempot är lugnt och fokuset ligger på att stärka kroppen.
  • Iyengaryoga: Här fästs stor vikt vid att utveckla styrka, balans, uthållighet och smidighet. Hjälpmedel som klossar och remmar används för att hjälpa kroppen att hålla de olika ställningarna.
  • Mojoyoga: Fysiskt krävande yoga med en aning mindre fokus på smidighetsövningar. Utövas ofta på gym.

Fysisk yoga har god inverkan på vår hälsa vilket på senare tid även uppmärksammats i den svenska sjukvården. Vi får bland annat ett stabilare psyke, starka och smidiga muskler, högre ämnesomsättning, starkare immunförsvar och en höjd förmåga till stresshantering. Yoga används även inom mindfulness som ett verktyg för avspänning och medvetenhet.