Yoga

Yogaposition

Yoga har länge varit en del av människors liv! Konsten att meditera genom yoga uppkom för så längesedan som 3000 år sedan. Man tror att Yogan utvecklades i Indusdalen. Det har på senare tid blivit mycket populärt att använda sig av yoga för att bygga lugn, styrka och balans och det med rätta!

Eftersom yoga har funnits så länge har människan utvecklat konsten till sitt maximum. Yoga handlar idag inte längre om enbart det spirituella som i begynnelsen låg till grund för Yogan.

Det finns många olika grenar av Yoga och alla specialiserade inom sin unika gren. Den Yogaform som är vanligast och har haft störst genomslagskraft inom den västliga världen är den så kallade Hathayoga. Hathayogan har haft en så stor utsträckning att vi numera bara säger Yoga när vi menar denna gren av många inom denna gamla träningsform.

Ordet Yoga betyder Förening och syftar på den förening en människa gör mellan sin kropp och sin själ i och med praktiseringen av meditationsformen Yoga. Denna spirituella del av Yoga kan tätt kopplas till religionen Hinduismen och finns beskriven i många av de heliga skrifter som finns inom hinduismen.

Inom Hathayogan, som är spridd i västvärlden och speciellt Europa, strävar utövaren efter sin förening mellan kropp och själ genom att använda sig mycket av andningsövningar i samband med kroppsövningar. Detta kallas Asana. Det är inte särskilt förstått bland ickeutövare att yoga ger en komplett styrketräning tillsammans med smidighet och balans. Denna kompletta träning inom alla dessa områden kan ge en bättre träning än annan styrketräning. I kombination med rörlighetsträning och balans minskas skaderisken drastiskt.

Det är även vanligt att använda sig av Yoga för att skapa en stressfri stund och miljö i en annan kanske stressig vardag. Så lite som 20 minuter om dagen av meditation med hjälp Yoga kan markant ge en ökad livskvalitet och minskning av diverse stresshormoner som på lång sikt kan skapa stora problem.

På senare tid har även en tävlingsform av Yoga växt fram något som kan verka lite konstigt men är fullt förståeligt när det bevittnas. I tävlingen är enbart de bästa utövarna med och de ger en fantastisk show på hur man kan uppnå en högre form av koncentration och lugn. Deltagarna bedöms på hur avancerade yogaställningar de genomför. Deltagarna bedöms också i hur enkelt och elegant de går mellan ställningar samtidigt som de måste kontrollera sin andning till det yttersta. Tävlingarna har inte genomförts mer än några år men får fler och fler deltagare varje år allteftersom tävlingarna blir mer kända.