Medicinsk yoga

Medicinsk yoga är en yoga form som utvecklats i Sverige med utgångspunkt från kundaliniyogan.

yogaMetoden är avsedd att skapa balans för att underlätta för kroppens läkande. Övningarna har utvecklats på institutet för medicinsk yoga. Den svenska sjukvården bland annat Danderyds sjukhus har introducerat denna yogaform för 35-40 tusen människor i olika testgrupper. Det visade sig att personer med vitt skilda hälsoproblem som  hjärt-problem, ADHD och utbrändhet  mådde bättre av medicinsk yoga.

Medicinsk yoga är sprungen ur den tantriska traditionen som är en uråldrig form av yoga. Tyngdpunkten ligger på att återskapa balans genom att först och främst fokusera på andningen eftersom det enligt denna lära är det som påverkar vår hälsa mest fundamentalt. Övningarna lägger också ett stort fokus på nackområdet eftersom det finns många personer som har problem med just nacken.

Grundmoment i Yogan:

  • Tredjeögat: Genom att lägga fokus på en punkt mellan ögonbrynen skapas avspänning mental och fysisk avslappning.
  • Nacklås: Här ska hakan dras in för att nacken ska komma i rak linje och balanseras med ryggen. Detta sägs öka flödet av prana i ryggraden och upp till huvudet.
  • Rotlås: Genom en knipövningsliknande rörelse låser man musklerna i bäckenområdet.
  • Mantra: Genom att tänka på mantrat ”sat nam” ska det bli lättare att vara närvarande i kropp och sinne under övningarna.

De meditationsmetoder som används i den medicinska yogan är bland annat pulsmeditation och andningsmeditation. Vid pulsmeditation fokuserar man på sin egen puls genom att ta pulsen med hjälp av höger pekfinger och tänka sat och nam i takt med pulsen. Meditationen pågår i tre till elva minuter. Andningsmeditationen liknar pulsmeditationen på så sätt att man andas växelvis genom de olika näsborrarna samtidigt som man tänker sat och nam.