Att bli yogalärare

11967906-happy-couple-doing-yoga-beside-the-water

Att vara yogalärare är att lära andra människor att komma närmare sin kropp och guidar dem genom den meditation och styrkeutmaning som yoga kan innebära.

Yrket är utmanande men också tillfredsställande. Eftersom det finns många olika typer av yoga, finns också många olika typer av utbildningar för att bli lärare inom yoga. De olika typerna av yoga har olika fokus, allt från de mer meditativa formerna, till de mer fysiskt ansträngande och kraftfulla.

Detta ställer naturligtvis helt olika krav på dig som yogalärare och vilken typ av utbildning du bör ha. Du kan utbilda dig som lärare inom de flesta olika sorters yoga, och kan även bli certifierad inom ditt område. För att bli certifierad lärare inom vissa former av yoga krävs att du utövat yoga ett visst antal år och varit lärare en tid.

Inom vissa yogaformer krävs också att du har andra erfarenheter av exempelvis meditation eller massage. Inom ashtanga yogan, som är en vanlig form av yoga i Sverige, krävs att man utövat ashtanga yoga själv ett par år och sedan ofta ”gått bredvid” en lärare för att lära sig att undervisa.

Man kan sedan bli certifierad. Inom bikramyogan hålls alla kurser av Bikram själv, för att säkerheten ska vara sp stor som möjligt. Man behöver även upprepa certifieringen var tredje år. Vill man bli lärare inom hathayoga lär man sig ofta av andra lärare och kan sedan registrera sig som yogalärare hos exempelvis Yoga Alliance.

Som yogalärare behöver du, förutom att ha en förståelse för hur yogans flöde fungerar, också ha en viss förståelse för kroppen. Du bör kunna vara uppmärksam på deltagarnas kroppar och se om någon behöver extra stöd eller hjälp. Det är också bra att kunna första hjälpen för att kunna hantera alla typer av situationer som kan uppstå, något man kan gå kurser för att lära sig.