Öka chanserna för att bli gravid med medicinsk yoga

Finlandssvenska sjuksköterskan Ellen Norrena tröttnade på att bara se sjuka människor omkring sig. Hon hade insett att obalanser i hormonnivåerna var en viktig orsak till att människor överhuvudtaget inte mådde bra, berättar hon i den här artikeln.

En grupp av personer som Norrena var särskilt intresserad av var kvinnor som ville ha barn men hade svårt att bli gravida. Efter att ha studerat livssituationen för många kvinnor i fertil ålder insåg hon att deras livsstil många gånger ledde till obalanser i hormonnivåerna.

En stressig livsstil och dåliga kostvanor påverkar

Dels handlar problemen om hur man sköter sin kost och sin träning men också hur man tar hand om sin vardag. Kombinationen av dåliga kostvanor och en alltför stressig livsstil är en viktig förklaring till obalanserna. Dessa påverkar i sin tur möjligheterna att bli gravid. Ett sätt för att öka sina chanser att bli gravid, bortsett från rena livsstilsrelaterade omständigheter, är att använda sig av ett ägglossningstest. Ett sådant kan beställas från Graviditetskollen. Chanserna ökar betydligt om tidpunkten för den tilltänkta befruktningen är den rätta.

Minska stressen med yoga

Ellen Norrena berättar vidare att det har konstaterats att vissa saker påverkar hormonsystemet mer än andra. Som exempel på skadliga livsmedel pekar hon på kaffe, alkohol vitt socker, mjölkprodukter och gluten. Problemet är att man ofta tar till dessa när man är stressad. I stället för att minska antalet stresshormoner bidrar man till att öka dem. Stressen är den värsta boven och målet är att minska den. En metod att hitta ett bättre och mer harmonisk livsstil som alltså i sin tur ökar möjligheterna är en form av yoga som Ellen Norrena kallar media yoga där man aktiverar alla de delar av kroppen som är viktiga för immunförsvaret. På så sätt får man också bukt med de illa sinnade stresshormonerna, avslutar hon.